Κανονισμός (ΕΕ) 2020/747 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας τόνου σε συγκεκριμένα νησιά από σκάφη μη βιομηχανικού τύπου, που φέρουν σημαία Πορτογαλίας