Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1119 a Comisiei din 27 iulie 2020 privind prelungirea măsurii luate de Consiliul executiv pentru sănătate și securitate (Health and Safety Executive) din Regatul Unit, prin care se autorizează punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în exterior a produsului biocid Ficam D, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 4968] (Numai textul în limba engleză este autentic)