A Bizottság (EU) 2019/1948 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes korrózióálló acélok behozatalára vonatkozóan az (EU) 2018/186 bizottsági végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint az ezekre a behozatalokra vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről