Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1948 оd 25. studenoga 2019. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2018/186 na uvoz određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem