Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1948 af 25. november 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende mulig omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/186 på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering