TITJUR Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de12 aprilie 1978. # Gesellschaft mbH in Firma August Töpfer & Co. împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 112/77. Töpfer/Comisia