Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de16 decembrie 1986.