Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10014 — LGP/Centerbridge/Community Psychiatry) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 3/01