Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7195 – Lotte/Nestle/Lotte Nestle Korea JV) Tekst mający znaczenie dla EOG