Concluziile avocatului general Trabucchi prezentate la data de23 aprilie 1975.