Întrebare scrisă E-8050/10 Ashley Fox (ECR) adresată Comisiei. Politica frontalieră la Ceuta şi Melilla