Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune