Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016 flimkien mar-risposta tal-Impriża Konġunta