Ataskaita dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu