Aruanne biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega