Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de14 mai 1987. # Jacques Cauët și Bertrand Joliot împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 100/86. TITJUR Cauët și Joliot/Comisia