Devred/Comisia TITJUR Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de22 noiembrie 1979. # Evelyn Kenny-Levick, căsătorită Jacques Devred, împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 257/78.