Întrebare scrisă E-010314/11 Andreas Mölzer (NI) adresată Comisiei. Decontaminarea solului iradiat