Kawża C-747/18 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Għajnuna mill-Istat – Għajnuna mogħtija mill-Ungerija lil impriżi li impjegaw ħaddiema b’diżabbiltà – Rikors għal annullament – Allegati deċiżjonijiet li ma jitqajmux oġġezzjonijiet – Assenza ta’ locus standi – Persuna mhux ikkonċernata individwalment – Rikors li ma ġiex ippreżentat bil-għan li jiġu ssalvagwardati d-drittijiet proċedurali – Inammissibbiltà tar-rikors fl-ewwel istanza – Appell manifestament infondat)