Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – Zadeva AT.40136 – Kondenzatorji