Pisno vprašanje E-006783/11 Willy Meyer (GUE/NGL) za Komisijo. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji