Avizul Comitetului Regiunilor – Învățământul superior european în lume