Franța/Comisia Hotărârea Curții din data de 15 decembrie 1987. # Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Finanțare FEOGA. # Cauza 336/85. TITJUR