Pisno vprašanje E-008581/11 Lorenzo Fontana (EFD) za Komisijo. Pravica do svobode izražanja v Turčiji: primer Ahmeta Şıka in Nedima Şenerja