Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/137/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji