Perinciolo/Consiliul Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de25 noiembrie 1976. # Letizia Perinciolo împotriva Consiliului Comunităților Europene. # Cauza 124-75. TITJUR