TITJUR Société pour l'exportation des sucres/Comisia Hotărârea Curții din data de 10 mai 1978. # Société pour l'exportation des sucres SA împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 132/77.