Decizia (UE) 2019/614 a Consiliului din 9 aprilie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic în legătură cu adoptarea Regulamentului de procedură al Comitetului mixt, a Regulamentului de procedură al unei comisii de arbitraj, a Codului de conduită pentru arbitri și a procedurii de mediere