Cauza T-560/17: Ordonanța Tribunalului din 6 noiembrie 2018 – Fortischem/Parlamentul și Consiliul [„Acțiune în anulare – Mediu – Regulamentul (UE) 2017/852 – Protecția sănătății umane și a mediului – Interzicerea producerii cloralcalilor prin folosirea mercurului ca electrod – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Lipsa afectării individuale – Inadmisibilitate”]