Notă în atenția persoanelor, grupărilor și entităților cuprinse în lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului