Hotărârea Curții din data de 17 decembrie 1970. # SpA SACE împotriva Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunale di Brescia - Italia. # Cauza 33-70. TITJUR SACE