Cauza T-533/18: Hotărârea Tribunalului din 3 octombrie 2019 – Wanda Films și Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group (WANDA FILMS) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale WANDA FILMS – Marca Uniunii Europene verbală anterioară WANDA – Motiv relativ de refuz – Restrângere a cererii de înregistrare – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)