Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/346 al Comisiei din 25 februarie 2021 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)