Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de30 aprilie 1985. # Foreningen af Arbejdsledere i Danmark împotriva Société en faillite A/S Danmols Inventar. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Vestre Landsret - Danemarca. # Menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi. # Cauza 105/84. Foreningen af Arbejdsledere i Danmark TITJUR