Europees Bureau voor Chemische Produkten - Mededeling van de Commissie aan de Ministerraad en het Europese Parlement