Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 15 iunie 1976. # Heinz Günther Jänsch împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 5-76. Jänsch/Comisia TITJUR