Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 341/05