Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2019/C 341/05