Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.9524 – Fortress Investment Group / Majestic Wine Warehouses / Les Celliers de Calais) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) 2019/C 341/05