PROPCELEX Decizia Comisiei din 13 noiembrie 1974 de modificare a Deciziei din 13 ianuarie 1971 privind locul în care își desfășoară activitatea directorul general al Centrului comun de cercetare nucleară (CCC) și serviciile din cadrul acestuia