Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de5 mai 1976.