Cauza T-673/17: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2019 – Port autonome du Centre et de l'ouest și alții/Comisia („Ajutoare de stat – Schemă de scutire de impozitul pe profit pusă în aplicare de Belgia în favoarea porturilor sale – Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața comună – Noțiunea de activitate economică – Servicii de interes economic general – Activități fără caracter economic – Caracter disociabil – Caracter selectiv – Articolul 93 TFUE și articolul 106 alineatul (2), TFUE”)