RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET om den verksamhet som bedrivits och de samråd som hållits av den samordningsgrupp mot tortyr som avses i artikel 31 i förordning (EU) 2019/125 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning