KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM par Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas, kas minēta 31. pantā Regulā (ES) 2019/125 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, darbībām un apspriedēm