TITJUR Prantl Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de24 ianuarie 1984. # Proces penal împotriva Karl Prantl. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Landgericht München II - Germania. # Libera circulație a mărfurilor. # Cauza 16/83.