Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania wymogów dotyczących etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych, pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, urządzeń chłodniczych i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do dostarczania informacji dotyczących zasilaczy zewnętrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 182/02