Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 1977 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání v ošetřovatelství