Deville Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 29 iunie 1988. # C. Deville împotriva Administration des impôts. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal de grande instance de Lille - Franța. # Cauza 240/87. TITJUR