Regulamentul (CEE) nr. 3470/89 al Comisiei din 16 noiembrie 1989 privind metoda de analiză care trebuie utilizată pentru aplicarea notei complementare 2 din capitolul 7 din Nomenclatura Combinată$