Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 5 februarie 1987. # Andre Huybrechts împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționari - Promovare. # Cauza 306/85. Huybrechts/Comisia TITJUR